Ascultați muzica:


Parohii si manastiriParohia Sfintii Spostoli Petru si Pavel - Paun

Biserica Sf. Apostoli Petru si Pavel - Paun

Satul Păun este localizat la 7-8 km de Iași, în S-E.

Prima biserică se presupune că a fost zidită în veacul al XVIII-lea. În vreme, aceasta s-a risipit, iar averea a trecut bisericii Dancu-Iași.

Actuala biserică este zidită în anul 1812 de ctitorii Spiridon Papadopol și soția sa Ruxandra, împreună cu fiica lor Anastasia și ginerele Anastasie Căminas. Osemintele ctitorilor sunt îngropate în naos iar portretele sunt păstrate în pronaos.

Biserica are ca patroni pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. În octombrie 1888 biserica s-a restaurat cu ajutorul și milostenia credincioșilor din țară, cu binecuvântarea I.P.S. Mitropolit al Moldovei și Sucevei Iosif Naniescu, prin stăruința Sf. Sale Ioan Dimitriu, preot la acest Sf. locaș.

Biserica este construită din piatră acoperită cu atolă neagră în forma unui plan basilical, cu altar arcuit. Deasupra pronaosului există o turelă ce servește și de clopotniță în care sunt adăpostite trei clopote. Interiorul bisericii este acoperit de o boltă semicilindrică.

Pictura de pe bolta altarului și naosului au fost executate de pictori anonimi în anul 1944.

Pictura icoanelor din catapeteasmă este din veacul al XIX-lea. Catapeteasma este executată din lemn de brad cu ornamente florale, iar ușile împărătești din elemente de sculptură.

În curtea bisericii a fost o casă parohială ce a servit ca școală primară din anul 1917 până în 1923.

Lucrări de restaurare s-au efectuat în anul 1888 prin strădaniile preotului Ioan Dimitriu Bobulescu. S-au adus unele modificări, pereții exteriori au fost ridicați mult mai sus, geamurile au fost mărite, iar pridvorul în formă de baldachin a fost zidit tot atunci, mărindu-se capacitatea interioară a bisericii.


Parohia Sfanta Treime - Todirel

Biserica Sf. Treime - Todirel

A luat ființă în luna Martie a anului 1999, fiind compusă din satele Todirel, Cercu și Vișani.

Are un număr de 250 familii.

În data de 26 iulie 2000, în satul Todirel, a fost sfințit locul pe care se construiește biserica parohială, până atunci neexistând locașuri de închinare în satele Todirel și Cercu. Construcția a început la 9 August 2000, în anul respectiv turnându-se fundația, iar în anul 2001 continuându-se lucrările de zidărie.

Sponsor principal: Fam. Costel și Doina Arnăutu.

Adresa: sat Todirel, com. Bârnova, jud. Iași.

Paroh: Preot Florin Prisecaru. Telefon: 032/236148 ; 091081005


Manastirea Barnova

Biserica manastirii Barnova

Pe la anul 1603 domnitorul moldovean Ieremia Movilă a ridicat la Bârnova o biserică de lemn, poate pe același loc în care, ceva mai târziu, se va construi mănăstirea din piatră.

Actuala mănăstire, din piatră are ca ctitor pe domnitorul Miron Barnovschi, despre atestarea acestui locaș de cult găsindu-se mărturii în mai multe documente medievale. Hramul mănăstirii este "Sfântul Gheorghe". În anul 1628, deși era în construcție, mănăstirea a fost închinată Patriarhiei de Ierusalim.

Denumirea Mănăstirii Bârnova este legată de numele curat moldovenesc al ctitorului. Astfel, se spune că pe tatăl lui Miron Barnovschi, care ar fi studiat în Polonia, îl chema Bărnov, dar în tinerețile sale ar fi adăugat la numele său terminația "schi", rezultând numele Barnovschi.


Manastirea Piatra Sfanta

Biserica manastirii Piatra Sfanta

Schitul Piatra Sfântă a fost înființat la începutul sec. XVIII, în piscurile din apropierea Pietrăriei, de deasupra Socolei, prin retragerea unor monahi iubitori de isihie de la Mănăstirea Socola. A fost construit mai întâi din lemn, reconstruit apoi tot din lemn de Grigore al II-lea Ghica. În 1732 se construiește o biserică din piatră și lemn. În 1733 Constantin Nicolae Mavrocordat și în 1741 Grigore Ghica Vodă, la a doua domnie, dăruiesc bani și alte "miluiri" schitului. La 1755 Matei Grigore Ghica Voievod Rânduiește ca episcop al schitului pe biv vel jitnicer Ștefan Bosie. În 1761 Ioan Teodor Calimache hotărăște ca acest schit să fie spital de ciumați sub purtarea de grijă și ascultarea Mănăstirii Sf. Spiridon din Iași. În multe documente schitul apare ca schitul sihăstriei deasupra Socolei în codrii Iașului. În limbaj popular i s-a spus schitul lui Tărâță, denumire care se pare că vine de la Gheorghe Tărâță, cel care la 1779 și-ar fi lăsat toată averea schitului.

Vitralii din biserica manastirii Piatra Sfanta

Schitul s-a redeschis în 1990 iar în 1998 a fost transformat în mănăstire. I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, i-a dat denumirea de Piatra Sfântă.

Biserica, din zidărie de piatră, are un altar semicircular și un naos cu turlă rezemată pe arce moldovenești. Naosul este despărțit de pronaos printr-un perete plin. Pronaosul scund, acoperit cu o boltă în leagăn, dezvoltă pe peretele de sud o scară înglobată care urcă la o încăpere ce adăpostește clopotele și este exprimată în exterior ca un turn masiv, mult mai scund decât turla naosului. Pe fațada vestică, un enoriaș, Petre Brașoveanu, construiește în anul 1836 un pridvor scund, acoperit în arce, cu intrarea pe fațada de nord. Ansamblul schitului este completat cu un corp de chilii, construit în 1998, și de anexe gospodărești.